نمایش 1–12 از 116 نتیجه

سرم کالیبراتور

  • حجم کنترل داخل ویال 1 میلی لیتر
  • به صورت پودر لیوفلیزه
  • تهیه شده از سرم انسانی
  • تهیه شده با روش های مورد تایید FDA
  • پایداری 7 روز در دمای ℃ 8 -2 و 30 روز در دمانی منفی 20 درجه
بروشور   Multi Calibrator

کیت کنترل لیپید

  • حجم کنترل داخل ویال 1 میلی لیتر
  • به صورت پودر لیوفلیزه
  • تهیه شده از سرم انسانی
  • تهیه شده با روش های مورد تایید FDA
  • پایداری 7 روز در دمای ℃ 8 -2 و 30 روز در دمانی منفی 20 درجه
دانلود بروشور