در حال نمایش 5 نتیجه

پودر ائوزین Y

 • رنگ آمیزی سیتوپلاسم در بافت شناسی
 • کاربردهای پزشکی در آزمایش خون و مغز استخوان، پاپ اسمیر
 • کاربرد در داروسازی

پودر رایت ارج – 25 گرمی

 • بهترین محلول برای تهیه گسترش و رنگ آمیزی خون
 • بسته بندی محکم و مقاوم
 • کاربرد در خون شناسی، سیتولوژی و سیتوژنتیک

پودر گیمسا – 25 گرمی

 • قابلیت رنگ آمیزی اجزای سلولی
 • مورد استفاده در تفکیک سلول های خونی و مغز استخوانی
 • کاربرد در تهیه رنگ رایت_گیمسا
 • حاوی دو رنگینه متیلن آبی و رنگینه ائوزین 
 

پودر گیمسا 25 گرمی

 • قابلیت رنگ آمیزی اجزای سلولی
 • مورد استفاده در تفکیک سلول های خونی و مغز استخوانی
 • کاربرد در تهیه رنگ رایت_گیمسا
 • حاوی دو رنگینه متیلن آبی و رنگینه ائوزین 
 

پودر ائوزین

 • رایج ترین رنگ برای رنگ آمیزی سیتوپلاسم در بافت شناسی
 • کاربردهای پزشکی در آزمایش خون و مغز استخوان از جمله پاپ اسمیر