در حال نمایش یک نتیجه

پودر ائوزین Y

  • رنگ آمیزی سیتوپلاسم در بافت شناسی
  • کاربردهای پزشکی در آزمایش خون و مغز استخوان، پاپ اسمیر
  • کاربرد در داروسازی