نمایش 1–12 از 18 نتیجه

XLD آگار

 • محیط کشت انتخابی-افتراقی
 • مانع رشد باکتری گرم مثبت
 • حاوی رنگ های بروموتیمول آبی و اسید فوشین
 •  شناسایی و افتراق بین شیگلا و سالمونلا
 • جداسازی و کشت پاتوژن های دستگاه گوارش

محیط تایوگلیکولات براث

 • محیط کشت مایع
 • کاربرد تعیین نیاز اکسیژن میکروارگانیسم ها 

محیط کشت TSA آگار

 • یک محیط عمومی و مغذی است .
 • برای کشت گروه زیادی از میکروارگانیسم ها مورد استفاده قرار میگیرد.

سیمون سیترات آگار

 • تفکیک باکتری های گرم منفی بر اساس استفاده از سیترات
 • شناسایی اشرشیا ایکولای و انتروباکتر ائروژنز

محیط سابورو دکستروز براث SDA 2%

 • محیط کشت Sabouraud Dextrose Agar میرمدیا
 • تشخیص قارچ ها و مخمرها در غذاها و مواد آرایشی

محیط کشت SS Agar

 • یک محیط انتخابی و افتراقی
 • کاربرد: جداسازی، پرورش و تمایز گونه های سالمونلا و شیگلا

نوترینت آگار

 • محیط کشت پایه میکروب‌شناسی
 • یک محیط عمومی برای شمارش ارگانیسم ها در آب و مواد غذایی

محیط مولرهینتون براث

 • محیط کشت میکروبی مایع
 • کاربرد: بالا بردن حساسیت تعداد زیادی از تست های ضد میکروبی

محیط مولر هینتون آگار

 • محیط کشت میکروبی جامد
 • کاربرد: تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری ها (آنتی بیوگرام) به روش دیسک

مانیتول سالت آگار

 • محیط کشت میکروبی انتخابی و افتراقی جامد
 • کاربرد: تشخیص، جداسازی و شمارش استافیلوکوکوس اورئوس

محیط کشت مک کانکی براث

 • محیط کشت میکروبی مایع
 • محیطی برای جداسازی کلی فرم ها در صنایع غذایی، شیر، آب