آزمایش SGPT) ALT)

(Alanine amino transferase)

نام آنالیت:

آلانین ترانس آمیناز (آمینوترانسفراز:ALT ) یا سرم گلوتامیک – پیروویک ترانس آمیناز (SGPT) یا  Lآلانین ۲اکسی گلوتارات آمینوترانسفراز (Alanine aminotransferase)

ساختمان و متابولیسم ALT :

آنزیم ALT به مقدار فراوان در کبد و با غلظت کمتر در قلب، عضله و کلیه ها یافت می شود.

معرفی آزمایش، کاربرد بالینی:

این آزمایش در ابتدا برای تشخیص بیماری های کبدی و گزارش مرحله درمان هپاتیت به کار می رود. همچنین در بیماری سیروز نکروتیک و تاثیرات تاخیری دارودرمانی استفاده می شود. ALT در عین حال برای تشخیص افتراقی یرقان همولیتیک از یرقان ناشی از بیماری های کبدی کاربرد دارد.

افزایش مقادیر ALT در ۱) بیماریهای هپاتوسلولار، سیروز فعال، تومورهای متاستاتیک کبدی، یرقان انسدادی یا انسداد صفراوی، عفونت های ویروسی یا هپاتیت سمی، مونونوکلئوز عفونی، پانکراتیت، سکته قلبی، پلی میوزیس، سوختگی های شدید، تروما و شوک دیده می شود.

۲) مقایسه ALT/AST  :

گرچه سطوح AST همیشه در سکته حاد قلبی بالا می رود، اما مقدار ALT همیشه متناسب با آن بالا نمی رود. ALT معمولا بیش از AST در انسداد صفراوی خارج کبدی بالا می رود. ALT نسبت به AST در تشخیص بیماری های الکلیک کبدی حساسیت کمتری دارد.

اساس روش متداول:

P – 5 ‘ – P ) IFCC)

(کالریمتریک، کینتیک، میانگین کاهش جذب در دقیقه به مدت ۳-۱ دقیقه با روش دستگاهی)

روش مرجع:

 واکنش مزدوج که در آن LD به عنوان اندیکاتور آنزیم بکار می رود.

روش های دیگر: SMAC, SCE

 

نوع نمونه قابل اندازه گیری:

سرم، (آنزیم همان روز باید آزمایش شود، زیرا فعالیت آن درRT کاهش می یابد).

(حتی در ۴c)

واکنش تداخلى:

مصرف داروهای هپاتوتوکسیک، آمینوگلیکوزیدها، سفالوسپورین ها، کلیندامایسین، کلوفیبرات، کلوتریمازول، سایکلوسپورین، فن فورمین، مفلوکین، پنی سیلین، کینین، پیروکسیکام، امپرازول،… باعث افزایش مقادیر در شرایط داخلی بدن (invivo) می شود. همچنین حضور دوپامین، متیل دوپا (در دستگاه Reflotran) باعث کاهش مقدار سرمی آنزیم در شرایط واکنش شیمیایی آزمایش invitro) خواهد شد.

معایب و فواید روش حاضر:

آزمایش ALT برای تشخیص افتراقی هپاتیت  non-Aیا non – B  (هپاتیت C) در غربالگری دهندگان خون به کار می رود. بالا بودن مقدار آنزیم در بالاترین حد ممکن (اما نه ۲ برابر، چرا که برای یکبار ۲ برابر بودن جدی تلقی نمی شود!) بیش از یکبار آزمایش می تواند دلیلی بر رد داوطلبان اهدای خون باشد. بالا بودن آن پس از حمله حاد هپاتیتی بیانگر ابقای بیماری و ایجاد مشکل مزمن است. به دلیل چاقی یا ابتلا به الکل نیز مقادیر ALT می تواند بالا باشد. در روش های مدرن با استفاده از پیریدوکسال – فسفات در معرف های آزمایشی، نتایج تا حدود ٪۲۰ بهتر از قبل نشان می دهد که در برخی بیماران یا دیالیزی ها مقادیر حتی بالاتر نیز نشان داده می شود.

kat/µL

U/L

نوزادان و اطفال

0.22-0.77

13-45
بزرگسالان

0.17-0.68

10-40
(Henry, optimized 3 C)
IFCC with P-5-P, 30 C

<0.68

<40

پارس پیوند

پیشنهاد بررسی: آزمایش آنزیم های کبدیASTروش های الایزا IEMA و EIA/ مقایسه ی مزایا و معایبخبر تولید دستگاه سل کانتر توسط مهندسان ایرانی 

آزمایش ALT