شرکت پارس پیوند تقدیم میکند

 

بخش بخوانیم و بدانیم- lets-read-and-know

در این بخش از سایت ما مقالات و مطالب مرتبط با حوزه آزمایشگاههای تشخیص طبی را در موضوعاتی که در این حیطه دارای ارزش و اهمیت بالایی دارند را قرار داده ایم .

اهداف ما از انتشار این محتوا

هدف افزایش سطح آگاهی افراد فعال و آزمایشگاهیان در زمینه تستها و آزمایشات در آزمایشگاه میباشد.

 

مراحل کار تولید محتوا

به منظور تولید محتوای مورد نیاز در بخش بخوانیم و بدانیم ، در مرحله اول نیاز سنجی انجام میگیرد و به همین دلیل موضوعات با دقت انتخاب میگردد

سپس از منابع معتبر داخلی و خارجی جهت تهیه محتوای با کیفیت بهره گرفته میشود . در مرحله بعد ویراستاری مطالب انجام گرفته تا خطای املایی و محتوایی از محتوا حذف و یا اصلاح گردد. در نهایت بازبینی پایانی و سئو کردن مطلب انجام می پذیرد .

پس از طی این مراحل انتشار مطلب در دستور کار قرار میگیرد.

امید آنست که مورد استفاده آزمایشگاهیان ، دانشجویان و محققین این رشته قرار گیرد.