در حال نمایش یک نتیجه

پتاسیم کرومات

پتاسیم کرومات بررسی پتاسیم کرومات: این ماده یک ترکیب معدنی زرد رنگ و کریستالی است که با حرارت دادن دودهای