در حال نمایش 2 نتیجه

سدیم هیدروکساید

سدیم هیدروکساید بررسی سدیم هیدروکساید: سدیم هیدروکساید یک ترکیب معدنی جامد و بی رنگ است. این ماده به خوبی در