نقد و بررسی

سدیم هیدروکساید

بررسی سدیم هیدروکساید: سدیم هیدروکساید یک ترکیب معدنی جامد و بی رنگ است. این ماده به خوبی در آب حل می شود و انحلالش در آب بسیار گرماده است. علاوه بر آن، این ماده در حلال های قطبی دیگر مانند اتانول و متانول هم قابلیت انحلال دارد.

سدیم هیدروکساید به راحتی می تواند رطوبت و کربن دی اکسید موجود در هوا را جذب کند به همین دلیل لازم است هنگام حمل و نقل، تحت پوشش های حفاظتی قرار گیرد.

همچنین هنگام اندازه گیری وزن دقیق این ماده شضیمیایی باید این کار به سرعت و در محیطی خشک انجام شود تا در اثر جذب رطوبت هوا وزن این ماده افزایش نیابد.

کاربرد های این ماده عبارت است از:

  • در صنایع رنگرزی، نفت و گاز و پتروشیمی، غذایی، شیر، کنسروسازی، داروسازی، الکل سازی و آرایشی و بهداشتی، چرم و نساجی
  • تولید کارتن و کاغذ
  • خنثی سازی اسید و باتری سازی
  • چربی گیرها و سایر صنایع وابسته
  • نوشابه سازی، کارخانه قند و شکر، کارخانه روغن
  • برای تنظیم PH

می توانید از طریق شماره های مندرج در وب سایت ما با کارشناسان پارس پیوند در ارتباط باشید.

پیشنهاد بررسی : سدیم مونوکساید نوترون شیمیسدیم نیترات نوترون شیمیسدیم هیدروژن کربنات نوترون شیمیسدیم نیتریت نوترون شیمیکافئین نوترون شیمیسدیم هیدروژن کربنات نوترون شیمی