در حال نمایش یک نتیجه

کالیبراتور CK-NAC

تماس بگیرید
کالیبراتور CK-NAC کالیبراتور CK-NAC زیست شیمی آنزیم کراتین کیناز (کراتین فسفوکیناز) واکنش فسفریلاسیون قابل برگشت کراتینین به فسفوکراتین را در