نقد و بررسی

کالیبراتور CK-NAC

کالیبراتور CK-NAC زیست شیمی آنزیم کراتین کیناز (کراتین فسفوکیناز) واکنش فسفریلاسیون قابل برگشت کراتینین به فسفوکراتین را در حضور آدنوزین تری فسفات کاتالیز می کند.

فسفوکراتین به گونه ای است که در عضلات ذخیره می شود.

در هنگام انقباض عضلانی و با مصرف، ATP آنزیم CK با انتقال فسفات از فسفوکراتین به ،ADP مجددا ATP را جهت انجام فعالیت عضلانی و فیزیکی تولید می کند.

آنزیم CK تشکیل شده است از دو زنجیره پلی پپتیدی متفاوت، اعم از زنجیر B (مغزی) و زنجیر M (عضلانی) می باشد که ایزو آنزیم های CK-MB ،CK-BB و CK-MM را تشکیل می دهد. بیش ترین فعالیت CK در ناحیه عضله مخطط و بافت قلب وجود دارد.

فعالیت سرمی CK در معرض تغییرات فیزیولوژیکی متعددی مانند جنس، توده عضلانی و فعالیت فیزیکی و جسمی قرار دارد. سطح آنزیم CK در بیماری ها یا آسیب های تاثیر گذار بر عضله قلب، اسکلتی و مغز افزایش پیدا می کند.

شرایط نگهداری و آماده سازی محلول ها 

محتویات کیت کالیبراتور CK-NAC باز نشده تا تاریخ انقضاء در دمای  ۲-۸ درجه سانتی گراد پایدار می باشد. قبل از استفاده محتویات هر ظرف به آرامی مخلوط شود.

چرا و چه موقع آزمایش انجام می شود؟

  • تشخیص وقوع حمله قلبی در صورت مشخص بودن علایم و نشانه های مشکوک به آن
  • تشخیص آسیب دیدگی عضلات
  • درد یا ضعف عضلانی

تست CK بلافاصله پس از مراجعه بیمار با علایم مشکوک به حمله ی قلبی به اورژانس انجام  می گیرد.

آزمایش در فاصله زمانی ۶-۴ ساعت مجددا تکرار می شود.(در مجموع سه تست)

 

بررسی پیشنهاد: کنترل CK-MB پارس پیوند  – کالیبراتور CK-MB پارس پیوند – کیت SGOT پارس پیوند  –  کیت فسفر پارس پیوندپارس پیوند کالیبراتور CK -NAC

اگر مایل به خواندن مقالات آزمایشگاهی هستید به این صفحات مراجعه فرمایید:

بخوانیم و بدانیملینک تقویم آزمایشگاهیلینک مقالات آزمایشگاهی

جهت خرید جزئی و کلی و نیز کسب اطلاعات بیشتر در مورد کیت ها میتوانید با کارشناسان شرکت پارس پیوند تماس حاصل فرمایید.