محصولات شیشه ای

ظروف آزمایشگاهی گلاسکو

ظروف آزمایشگاهی گلاسکو

محصولات شیشه ای آزمایشگاهی بخشی مهم در صنعت آزمایشگاهی میباشد.

شیشه به دلیل نوع ساختار مولکولی کمترین واکنش رو با مواد شیمیایی دارد. به جز اسید هیدروفلوئوریک است چون با شیشه واکنش می دهد.
امروزه ظروف پلاستیکی با ساخ

تار مولکولی خاص جهت تولید ظروف مخصوص نگهداری مواد شیمیایی استفاده میشود اما ظروف شیشه ای همچنان جزو پرمصرف ترین ظروف آزمایشگاهی میباشند.

به دلیل موادی های مختلفی که در ساخت شیشه آلات آزمایشگاهی استفاده میشود ویژگی هرکدام از شیشه آلات مختلف است.

دلایل استفاده از شیشه آلات:

1-به دلیل شفاف بودن شیشه نظارت بر انجام آزمایش ساده تر است.

2-به دلیل مقاوم بودن شیشه در برابر حرارت قدرت تحمل شوک حرارتی را دارد.

3–شیشه آلات به علت اینکه کمترین واکنش با مواد شیمیایی را دارد میتوان ساده تر با آن کار کرد.

چه نوع شیشه ای برای ساخت شیشه آلات آزمایشگاهی استفاده میشود:

1کوارتز-2اکتینیک-3بروسیلیکات-4سودالایم-5سیلیکونیزه

شرکت پارس پیوند نماینده فروش محصولات شیشه ای در ایران.