نقد و بررسی

خون کنترل

خون کنترل یک محصول آزمایشگاهی است که شامل گلبول های خونی، ذرات، مواد نگه دارنده و … می باشد.

خون کنترل نمونه خونی است با مقادیر مشخص که جهت کنترل دقت عملکرد دستگاه های آنالایزرهای مختلف آزمایشگاه هماتولوژی بکار میرود. بدیهی است که جهت کالیبراسیون دستگاه آنالایزر، می بایست صرفا از کالیبراتورهای اختصاصی کمپانی سازنده دستگاه استفاده شود.

خون کنترل شرکت من با حجم 2 ml(مطابق بروشور دارای پایداری حداقل 4 ماهه برای ویال های باز نشده و به مدت 2 هفته برای ویال های باز شده در شرایط یخچالی می باشد) نمونه خونی است مرجع با مقادیر معلوم که جهت کنترل کالیبراسیون دستگاههای آنالایزر هماتولوژی بکار می رود.

مقادیر کنترل:

پس از هر بار تولید، کنترلها به یک گروه هدف تشخیص طبی ارسال و نتایج جمع­آوری و مقادیر کنترل به دقت محاسبه می گردد.

مراحل قبل از استفاده:

لطفاً قبل از استفاده خون کنترل به نکات زیر توجه فرمائید؛

  • لات نامبر درج شده بر روی ویال خون کنترل و برگ راهنما را بررسی نموده تا یکسان باشند.
  • به تاریخ انقضا درج شده بر روی ویال خون کنترل توجه نمائید.
  • این محصول صرفاً جهت مصرف آزمایشگاهی می باشد.

نگهداری و پایداری:

خون کنترل را در دمای ۸-۲ درجه سانتی­گراد (­یخچال) نگهداری نموده و از قراردادن آن در خارج از محدوده تعریف شده خودداری نمائید. در صورت عدم باز شدن درب ویال خون کنترل و استفاده از آن­، تا پایان تاریخ انقضا مندرج بر روی ویال قابل استفاده می­باشد و بعد از باز کردن درب ویال خون کنترل، بهترین زمان مصرف، ۱۵ روز می باشد.

پیشنهاد بررسی : خون کنترلخون کنترل CBC – FARA STخون کنترل (high)خون کنترل (low)