شرکت میکروب پژوهان کویر

شرکت میکروب پژوهان کویر، اولین شرکت تولید کننده محیط های کشت آماده و کشت خون در جنوب شرق کشور است که با بهره گیری از کادری مجرب و متخصص در جهت تولید محصولات تشخیص آزمایشگاهی همگام و همکار متخصصین آزمایشگاهی کشور می باشد.

این شرکت از سال 1397 شروع به تحقیق و تولید انواع محصولات رنگ آمیزی، معرف ها و سایر مواد مصرفی در بخش میکروب شناسی و قارج شناسیکه مورد استفاده مراکز تحقیقاتی و تشخیص طبی می باشد، نموده است.