در حال نمایش یک نتیجه

کیت ویدال

تماس بگیرید
دانلود بروشور کیت ویدال
  • تشخیص بیماری های تب زا مانند تیفوئید،تب مالت و پاراتیفوئید
  • بدون نیاز به آمادگی قبل از انجام آزمایش
  • نمونه مورد نیاز برای انجام آزمایش: خون وریدی مراجعه کننده