کیت ویدال

آنتی ژن پاستور

دسته: آنتی ژن های پاستور, فروش ویژه
 • تشخیص بیماری های تب زا مانند تیفوئید،تب مالت و پاراتیفوئید
 • بدون نیاز به آمادگی قبل از انجام آزمایش
 • نمونه مورد نیاز برای انجام آزمایش: خون وریدی مراجعه کننده
گارانتی سلامت فیزیکی کالا
 • تضمین اصالت کالا
 • قابلیت انجام تست به دو روش لوله ای و اسلایدی

نقد و بررسی

هدف کیت ویدال

کیت ویدال مانند کیت رزبنگال برای تشخیص سرولوژی بیماری حصبه، بیماری تب مالت و شبه حصبه می باشد. تست ویدال یک آزمایش آگلوتیناسیون است که وجود آگوتینین های سرم (O و H) را در سرم بیماران مبتلا به تب تیفوئید و پاراتیفوئید را تشخیص می دهد. 

هنگامی که امکانات برای کشت در دسترس نیست، آزمایش Widal قابل اعتماد است و می تواند در تشخیص تب تیفوئید در مناطق آندمیک (بیماری بومی) مفید باشد. 

آنتی بادی سالمونلا در پایان هفته اول در سرم فرد ظاهر می شود و در هفته سوم تب آندمیک به شدت افزایش می یابد. در تب حاد تیفوئید، آگلوتینین O معمولا 6 تا 8 روز پس از شروع تب و آگلوتین H پس از 10 تا 12 روز قابل تشخیص است. 

در ابتدای بیماری تیتر آگلوتینین O بیشتر از H است، ولی پس از گذشت چند روز تیتر H به سرعت بیشتر از O می شود. 

برای نشان دادن افزایش تیتر آنتی بادی، بهتر است دو نمونه از سرم را در فاصله 7 تا 10 روز آزمایش کنید.

در ایران تیتر سرم بیمار در برابر آنتی ژن سوماتیک 1/80

تیتر آگلوتیناسیون H به تنهایی از نظر تشخیصی ارزشی ندارد، در حالتی که حداقل آگلوتیناسیون قابل قبول O دلیل بر بیماری است. تیتر آگلوتنین O به ندرت از 1/400 بالاتر می رود و پس از بهبودی در عرض 3 تا حداکثر 6 ماه به صفر می رسد،اما تیتر آگلوتنین H از 1/1000 بالاتر رود تا سال ها پس از بهبودی مثبت می ماند.

از سوسپانسیون های آنتی ژن سالمونلا می توان به عنوان تکنیک های لام و لوله استفاده کرد.  

اصل تست ویدال 

سوسپانسیون باکتریایی که حامل آنتی ژن است در مواجهه با آنتی بادی های موجودات زنده سالمونلا آگلوتینه می شود. بیمارانی که از تب روده ای رنج می برند، دارای آنتی بادی هایی در سرم خود هستند که می توانند واکنش نشان دهند و رقت های دو برابر شدن سریال آنتی ژن های سالمونلای رنگی و کشته شده را در آزمایش آگلوتیناسیون آگلوتینه کنند. 

اگر آنتی بادی همولوگ در سرم بیماران وجود داشته باشد، با آنتی ژن مربوطه در معرف واکنش داده و کلوخه های قابل مشاهده روی کارت آزمایش و آگلوتیناسیون در لوله ایجاد می کند. آنتی ژن های مورد استفاده در آزمایش آنتی ژن های H و O سالمونلا تیفی و آنتی ژن “H” S. Paratyphi هستند. آنتی ژن O پاراتیفوئید استفاده نمی شود زیرا آنها با آنتی ژن تیفوئید O به دلیل اشتراک فاکتور 12 واکنش متقابل دارند. آنتی ژن O یک آنتی ژن سوماتیک و آنتی ژن H آنتی ژن تاژک است. 

عامل این بیماری ها آلودگی با باسیل های گونه سالمونلا از دسته باسیل های روده ای می باشد. این باسیل ها از راه دستگاه گوارش، خوردن مایعات، محصولات غذایی، فرآورده های حیوانی آلوده به انسان منتقل می شوند. آزمایش ویدال را می توان به 2 صورت لوله ای و اسلایدی انجام داد.

روش خوانش تست ویدال 

برای درک بهتر خوانش تست ویدال مثال های مختلفی از نتایج آزمایشگاهی در جدول زیر برای مطالعه و تفسیر در اختیارتان قرار داده می شود.

5 4 3 2 1 مثال ها 
1/80 1/80 1/160 OD
OA
1/160 1/160 OB
1/320 1/320 Hd
Ha
1/320 Hb 

مثال 1 و 2: تفسیر در مثال های 1 و 2 بسیار آسان است. مورد اول بیمار مبتلا به حصبه و در مورد بیمار مبتلا به شبه حصبه در اثر میکروب سالمونلا پاراتیفی B است. 

مثال 3: اگر تفسیر تست OD مثبت و 1/80 باشد و بقیه موارد منفی باشد، به چندین صورت می توانید تفسیر کنید:

 1. بیمار مبتلا به حصبه است و در روز 7 تا 10 بیماری می باشد. در این موقعیت چون آنتی بادی علیه آنتی ژن O زودتر به وجود می آید، پس تست در مقابل O مثبت شده است. در این مورد باید پس از چند روز آزمایش را تکرار کنید، در صورتی که تیتر آنتی بادی علیه آنتی ژن O افزایش بالا رفت و آنتی بادی ضد H هم در سرم مثبت شد، در این صورت حدس ما صحیح است. 
 2. احتمال دارد عفونت ناشی از میکروب متفاوتی از گروه سالمونلا باشد که دارای آنتی ژن مشترک O با باسیل سالمونلاتیفی است ولی آنتی ژن H آنها متفاوت است. در عفونت های ناشی از سالمونلا انتریتیدیس این مدل زیاد دیده می شود، که در این صورت با تکرار آزمایش مجددا تیتر O افزایش می یابد ولی آنتی بادی بر علیه آنتی ژن H افزایش نخواهد یافت. 
 3. احتمال دارد شخص مبتلا به عفونت با باسیل پرسینیا باشد که با آنتی ژن O سالمونلانیفی تشایه آنتی ژنی دارد، این مورد هم مانند موارد فوق در صورت تکرار اگر آنتی بادی O بالا برود و آنتی بادی بر علیه H  بالا نمی رود. 

مثال 4: اگر در تفسیر این تست آنتی بادی بر علیه هر دو آنتی ژن OB و OD مثبت باشد، به چندین صورت می توانید تفسیر کنید:

 1. شخص مبتلا به عفونت یا باکتری از گروه سالمونلاهاست که آنتی ژن O مشترک با میکروب سالمونلاتیفی OD و سالمونلاپاراتیفی OB دارد و در این مورد باید به فکر سالمونلاتیفی موریوم باشید. 
 2. شخص ممکن است مبتلا به سالمونلاپاراتیفی B در اوایل هفته دوم باشد (هنگامی که هنوز آنتی H بالا نرفته است) که با باسیل سالمونلاتیفی تشابه آنتی ژن دارد، که با تکرار آزمایش در چند روز آینده Hb بیمار بالا خواهد رفت.
 3. و یا ممکن است شخص مبتلا به عفونت یا میکروب پرسینیا باشد. 

مثال 5: در این بیمار، Hd بیمار به نسبت 1/320 مثبت و بقیه آنتی ژن ها منفی می باشند. این حالت را می توانید چندین مدل تفسیر کنید:

 1. ممکن است که بیمار سال ها پیش مبتلا به تیفوئید شده و اکنون تب بیمار حاصل بیماری نامعلوم دیگری باشد. 
 2. اگر بیمار مبتلا به تیفوئید در اوایل بیماری خود و قبل از آنکه آنتی بادی علیه آنتی ژن o در سرم او ظاهر گردد، داروی کلر آمفتیکل یا کورتیکواستروئید و یا هر 2 را مصرف کنند، از به وجود آمدن آنتی بادی بر علیه آنتی ژن o جلوگیری می کند. این داروها مانعی بر سنتز آنتی بادی بر علیه آنتی ژن o می گردند. 
 3. در موارد نادری احتمال دارد شخص مبتلا به عفونت سالمونلایی شده باشد که آنتی ژن H مشترک با باسیل سالمونلا داشته باشد ولی از نظر آنتی ژن o با یکدیگر تفاوت داشته باشند.

بهترین راه تشخیص قطعی بیماری در موردهای 2 و 3 کشت مدفوع و تشخیص میکروب سالمونلا می باشد.

پیشنهاد بررسی : آنتی سرم سالمونلاآنتی سرم شیگلا – آنتی سرم E.coli O157آنتی سرم E.coliآنتی سرم کنژوگه IgMآنتی سرم کنژوگه IgAکیت رایت رپیدکیت رزبنگالکیت آنتی ژن ۲MEکیت (آنتی ژن + بافر) ۲MEکیت رایت لوله ای

شما می توانید جهت دریافت، اطلاعات پیرامون خرید کیت آنتی ژنی ویدال و آگاهی از قیمت آن با کارشناسان پارس پیوند تماس حاصل فرمایید.

باعث پیدایش بیماری های مهم زیر می گردند:

1.   تب های تیفوئیدی و پاراتیفوئیدی که به نام تب های روده ای معروف  است. 

2.   سپتیسمی و عفونت خون

3.   مسمومیت های غذایی

قطره چکان را وارد سرم خون میکنیم. سپس مقداری از آن را روی قسمت بندی های اسلاید میریزیم.

روش اسلایدی کیت ویدال

روش اسلایدی کیت ویدال

قطرات آنتی ژن های مختلف را روی سرم خون می ریزیم.

سرم و آنتی ژن را با اپلیکاتورهای چوبی مخلوط میکنیم. ( توجه شود برای مخلوط کردن هرقسمت بندی از اپلیکاتور جدیدی استفاده شود.)

اسلاید را حدودا 2 دقیقه حرکت دورانی میدهیم.

واکنش های آگلوتیناسیون، وجود سالمونلا در سرم را برای آنتی ژن های خاص مشاهده می کند.

 1. تهیه رقت آنتی ژن : ابتدا آنتی ژن سالمونلا مورد نظر را با محلول سرم فیزیولوژی فرمله به نسبت 1:20 رقیق میکنیم. 
 2. 10 لوله را در جالوله ای قرار می دهیم. در لوله ی اول 0.9 میلی لیتر سرم فیزیولوژی میریزیم. همچنین در کلیه ی لوله های بعدی 0.5 میلی لیتر سرم فیزیولوژی (0.9 درصد) را میریزیم.
 3. به لوله ی اول 0.1 میلی لیتر سرم مورد آزمایش را اضافه می کنیم. 
 4. بعد از مخلوط کردن آن به وسیله ی پی پت ، 0.5 میلی لیتر از آن را به لوله ی دوم . 0.5 میلی لیتر از لوله ی دوم به سوم  می ریزیم. و به ترتیب این کار را تا لوله ی نهم انجام مبدهیم. 
 5. سپس لوله ها را با توجه به نوع آنتی ژن آن در انکوباتور قرار میدهیم.
 6. به وسیله ی نور فلورسنتی که در زمینه سیاهی میتابد درجه اگلوتیناسیون را با مقایسه شاهد نتایج را ثبت می کنیم. (لوله ی دهم که دارای 0.5 میلی لیتر آنتی ژن است.)

ثبت به صورتی است که علامت (++++) مشخص کننده ی 100% آگلوتیناسیون آنتی ژن با

روش آگلوتیناسیون لوله ای

روش آگلوتیناسیون لوله ای

آنتی بادی است. به عبارت دیگر آگلوتیناسیون در ته لوله بخوبی مشاهده میشود. مایع لوله مانند سرم فیزیولوژی کاملا شفاف است. 

علامت (+++) مشخص کننده 75% آگلوتیناسیون است. در این صورت مایع داخل لوله از شاهد شفاف تر است. همچنین از لوله ی قبلی کدرتر است. 

علامت (++) مشخص کننده 50% آگلوتیناسیون است. 

علامت (+)مشخص کننده 25% آگلوتیناسیون است.

و علامت (_) برای آگلوتیناسیون منفی استفاده میشود. در این صورت مایع داخل لوله کاملا کدر خواهد بود. همچنین در ته لوله هیچ گونه آگلوتیناسیون مشاهده نمیشود.

 • بهتر است دهانه ی لوله ها با نوار پارافین یا نوار چسب پوشانده شود. این کار مانع تبخیر مایع درون لوله میشود.
 • ته نشینی باکتری در رقت های منفی به صورت تکمه در ته لوله دیده میشود. این موردها با آگلوتیناسیون نباید به اشتباه گرفته شوند. 
 • تیتر سرم مورد آزمایش برابر است با عکس بالاترین رقتی که با مقایسه شاهد 50% از خود نشان می دهد.

مشخصات فنی

وزن 260 گرم
تعداد ویال

6 ویال در هر بسته

ساخت

ایران

کاربرد

تشخیص بیماری حصبه ، تب مالت و شبه حصبه

برند

انستيتو پاستور ايران

شرایط نگهداری

آنتی ژن ها نباید در معرض نور ، حرارت و سرما شدید قرار بگیرند, در صورتی که در شرایط مناسب و حرارت 4 تا 8 درجه سانتی گراد نگه داری شود، 1.5 تا 2 سال بعد از تاریخ ساخت قابل مصرف است., مراقب به هنگام مصرف در جهت آلوده نشدن آنتی ژن ها به مواد شیمیایی یا میکروب

سایر توضیحات

به منظور رفع اکثر اشکالات برای افراد مشکوک به بیماری ها باید حداقل 3 بار و درفاصله ی چندروز متوالی در شرایط کاملا یکسان انجام شود.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کیت ویدال”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…