در حال نمایش یک نتیجه

سوش باکتری پروتئوس ATCC 43071

  • سوش باکتری لیوفیلیزه شده
  • تولید شده بر اساس استاندارد ATCC
  • مورد استفاده در آزمایشگاه های میکروبیولوژی جهت کنترل کیفی و حساسیت به آنتی بادی
  • جهت مطالعه و تحقیق در دانشکده های زیستی و پزشکی