در حال نمایش 10 نتیجه

استاندارد 5 ویالی پروتئین ادرار – مایع نخاعی

روش انجام آزمایش با کیت پروتئین ادرار – مایع نخاعی: (Pyrogyllol red) در کیت پروتئین ادرار – مایع نخاعی، پیروگیلول

کنترل روزمره لیوفیلیزه نوار ادرار – بهارافشان

  • ارائه شده به صورت ویال های لیوفیلیزه 
  • مناسب کنترل روزمره نوار ادرار
  • حجم نهایی آن پس از بازسازی با آب مقطر 10 میلی لیتر

کنترل منفی ANA ، لیستریا ، توکسوپلاسما

  • کنترل منفی لام ایمونوفلورسانس
نوع تست را انتخاب کنید:  

کنترل مثبت ANA، لیستریا، توکسوپلاسما

  • کنترل مثبت لام ایمونوفلورسانس
نوع تست را انتخاب کنید:  

کنترل G6PD کمی و کیفی

  • کنترل کیفی کیت های سنجش کمی و کیفی G6PD  بهار افشان