دیسک آنتی بیوگرام پادتن طب

دیسک آنتی بیوگرام پادتن طب

آنتی بیوتیک :

آنتی بیوتیک ها موادشیمیایی هستند که به دو روش طبیعی و ساختگی از میکروارگانیسم هایی مانندقارچ ها و باکتری ها تشکیل میشوند.هر دسته ی از آنها بر بیماری خاصی اثر می گذارند. میکروارگانیسم ها,جاندارانی هستند که با چشم غیرمسلح دیده نمی شوند.به دو گروه باکتریوسید (کشتن سلول بیماری زا) و باکتریواستاتیک (توقف رشد سلول بیماری زا)تقسیم می شوند.

عوارض مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک:

1.باعث ناراحتی معده، اسهال،آسیب شنوایی و آسیب کلیوی

2.مقاوم شدن باکتری

3.کم شدن اثرشان در درمان بیماری هایی مانند: ذات الریه، سل، سوزاک، و سالمونلو.

به  همین دلیل است که میگویند از این داروها برای درمان بیماریی هایی مثل سرماخوردگی, بسیاری از گلودردها ,برونشیت,سینوزیت,عفونت گوش,دردهای دندان و عفونت دهانی نباید مصرف شود. متاسفانه تجویز بیش از حد آنتی بیوتیک در کشور ما تقریبا 16 برابر استاندارد جهانی است.

انواع آن ها:

طیف وسیعی را شامل میشوند. به طور مثال : داکسی سایکلین _ آموکسی سیلین _ آزیترومایسین _ تریپل سولفا _ تریامسینولون ان ان _پودوفیلین و …

گونه ی موفق چیست؟

1.بدون اثر جانبی سمی قابل توجهی روی عامل بیماری

2.به حد کافی مقاوم برای جدا سازی از محیط کشت و ذخیره برای مدت کوتاه

3.غلظت کافی در زمان معینجهت دفع دارو و سرعت سم زدایی

4.سریع و کامل دفع نمودن دارو پس از قطع مصرف روزانه.

در حال نمایش 5 نتیجه

محیط کشت مولر هینتون آگار

  • محیط مولر هینتون
  • برای تست آنتی بیوگرام
  • بسته بندی حاوی 5 عدد محیط میباشد

محلول آماده مصرف جنتامایسین

  • محلول قابل استفاده در آزمایشگاه
  • آنتی بیوتیک در کشت سلول یوکاریوتی و کشت باکتری

استاندارد 0.5 مک فارلند

  • جهت استاندارد سازی سوسپانسیون باکتری
  • کاربرد در تست آنتی بیوگرام

خط کش آنتی بیوگرام

  • انجام تست آنتی بیوگرام
  • اندازه گیری قطر هاله عدم رشد روی محیط