محلول آزمایشگاهی

محلول آزمایشگاهی در اولین مرحله به نیاز اندازه گیری و شناسایی کمی و کیفی مواد می باشد. در حقیقت به حل شدن یک یا دو حل شونده در یک حلال محلول سازی گفته می شود. در آزمایشگاه به مایعاتی که دارای غلظت دقیق باشد را محلول استاندارد می گویند.

برای محلول سازی می توان از یک نمونه جامد یا مایع و با کمک معادلات و روابط شیمیایی ، محلول مورد نظر را بدست آورد.

دسته بندی انواع محلول ها

1. غلیظ

2. رقیق

3. سیر شده

4.سیرنشده

5. فرا سیر شده

انواع غلظت محلول آزمایشگاهی

  •  مولاریته: تعداد مول های ماده ی حل شده در یک لیتر از محلول.
  • نرمالیته: تعداد هم ارز گرم های ماده ی حل شده در یک لیتر محلول.
  •  مولایته: تعداد مول های ماده ی حل شونده در کیلوگرم حلال.
  •  معمولی:محلول گرم در لیتر

از رایج ترین مایعات مورد استفاده در آزمایشگاه میتوان به موارد زیر اشاره نمود.

اسیدسولفوریک ، هیدروکلریک اسید، سدیم کلراید، سدیم نیترات، کلرید منیزیم، نیترات آمونیوم، اسید نیتریک، پتاسیم پرمنگنات، اکریل آمید، کلروفرم، اتانول،  هیدروژن پراکسید، استیک اسید، آب ژاول از رایج ترین انواع آن هاکه مورد استفاده تکنسین های آزمایشگاهی می باشد.

تمام این موارد گفته شده را در ظروف آزمایشگاهی مخصوص جهت رسیدن به نتیجه ی مطلوب ترکیب می کنند.

ترتیب بر اساس:
تعداد در صفحه
فیلتر محصولات
اعمال فیلتر
دسته محصولات
برند و سازنده کالا
برند و سازنده کالا
برند و سازنده کالا
برند و سازنده کالا
محدوده قیمت