نقد و بررسی

محلول لایز هموگلوبین

هموگلوبین یک پارامتر تشخیصی معمول در هر شمارش خون است. روشی که توسط ICSH (کمیته بین المللی استاندارد سازی در هماتولوژی) برای اندازه گیری غلظت هموگلوبین توصیه می شود، روش سیان-متهموگلوبین است.

یک عملکرد اصلی خون، تحویل اکسیژن موجود در هوای دمیده شده، از ریه ها به تمام سلول های بدن و تحویل دی اکسید کربناز  سلول ها به ریه ها برای دفع از بدن در هوای بازدم شده است.

این عملکردهای حیاتی انتقال گاز به پروتئین هموگلوبین موجود در گلبول های قرمز وابسته است. هر یک از 5 × 1010 گلبول قرمز که به طور معمول در 1 میلی لیتر خون وجود دارد، حاوی حدود 280 میلیون مولکول هموگلوبین است.

تفسیری برای پدیده مهار ماکرومولکول آزادشده هموگلوبین از گلبول های قرمز همولیزکننده، ارائه شده است.

غلظت‌های بالای ماکرومولکول‌ها، که به‌طور گسترده هیدراته شده‌اند، حجم حلال قابل دسترسی به هموگلوبین در حال انتشار را حذف می‌کنند و در نتیجه انتشار را به تاخیر می‌اندازند. این توضیح به طور قابل توجهی تفسیرهای قبلی از مکانیسم لیز ایمنی سلول ها را تغییر می دهد.

بررسی پیشنهاد:  کیت SGPT پارس پیوند  –  کیت هموگلوبین A1C پارس پیوندمحلول لایز هموگلوبین کیت تری گلیسیریدسرم کالیبراتورکیت ALPکالیبراتور CRPکیت بیلی روبین دایرکت

اگر مایل به خواندن مقالات آزمایشگاهی هستید به این صفحات مراجعه فرمایید:

بخوانیم و بدانیملینک تقویم آزمایشگاهیلینک مقالات آزمایشگاهی

جهت خرید جزئی و کلی و نیز کسب اطلاعات بیشتر در مورد کیت ها میتوانید با کارشناسان شرکت پارس پیوند تماس حاصل فرمایید.