استافیلوکوک اورئوس(staphylococcus-aureus)

استافیلوکوک اورئوس(staphylococcus-aureus) یک باکتری گرم مثبت است که معمولاً بر روی پوست و یا در بینی افراد سالم یافت می‌شود. اگرچه به‌طورمعمول در این محل‌ها بی‌ضرر است، اما ممکن است به‌طور اتفاقی از طریق آسیب به پوست مانند خراش، بریدگی، زخم‌ها، بریدگی جراحی و غیره وارد بدن شده و موجب عفونت شود. این عفونت‌ها معمولا خفیف هستند مانند جوش‌ها ، یا میتوانند جدی و تهدیدکننده زندگی باشند مثل عفونت جریان خون، استخوان‌ها یا مفاصل. کلنی باکتری، به شکل زرد طلایی است. استافیلوکوک اورئوس با تولید انتروتوکسین، ایجاد مسمومیت غذایی و تب می‌کند. بعضی از سویه ها یک نوع و برخـی بیشـتر از 19 نـوع انتروتوکسـین تولیـد مـی کننـد. باکتری ممکن است در حیوانات اهلی، گربه‌ها، سگ‌ها و اسب‌ها وجود داشته باشد و موجب التهاب و عفونت پا در مرغ‌ها شود. استافیلوکوک اورئوس در کودکان، عفونت شدید به نام سندرم پوستی فلسی شونده استافیلوکوکی را ایجاد می‌کند. عفونت‌های استافیلوکوکی از طریق تماس با چرک زخم یا پوست با پوست انتقال پیدا می‌کنند.

استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین

استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین(MRSA) نوعی از استافیلوکوکوس اورئوس است که مقاوم به فعالیت ضدباکتریایی متی‌سیلین و دیگر آنتی‌بیوتیک ‌های رده پنی‌سیلین است.

تشخیص آزمایشگاهی

رنگ آمیزی گرم، باکتری را به شکل کوکسی‌های خوشه‌ای گرم مثبت نشان می‌دهد.تمامی گونه‌های استافیلوکوک از نظر تست کاتالاز مثبت هستند. استافیلوکوک اورئوس از نظر تست کواگولاز (ایجاد لخته خون) مثبت است. همچنـین روش PCR چندگانـه یـک تکنیـک سریع، حساس و اختصاصی براي تشخیص 16S rDNA به عنوان شاخص حضور میکروارگانیسـم هـا ي مختلـف، در مقادیر کم یک نمونه است. از دیگر روش های تشخیصی استافیلوکوک اورئوس میتوان : تشخیص با استفاده از محیط‌های غنی‌شده بر پایه براث_ تشخیص از طریق محیط رنگ‌زا_ تشخیص با روش‌های مولکولی_ تشخیص با روش بیولومینسانس و غیره را نام برد.

در حال نمایش 5 نتیجه

محیط کشت دی مانیتول

 • محیط مانیتول
 • بسته بندی حاوی 5 عدد محیط میباشد
 

سوش باکتری استافیلوکوک اپیدرمیدیس ATCC 12228

 • سوش باکتری لیوفیلیزه شده
 • تولید شده بر اساس استاندارد ATCC
 • مورد استفاده در آزمایشگاه های میکروبیولوژی جهت کنترل کیفی و حساسیت به آنتی بادی
 • جهت مطالعه و تحقیق در دانشکده های زیستی و پزشکی

سوش باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ATCC 25923

 • سوش باکتری لیوفیلیزه شده
 • تولید شده بر اساس استاندارد ATCC
 • مورد استفاده در آزمایشگاه های میکروبیولوژی جهت کنترل کیفی و حساسیت به آنتی بادی
 • جهت مطالعه و تحقیق در دانشکده های زیستی و پزشکی

محیط DNAse آگار

 • محیط کشت میکروبی جامد
 • شناسایی باکتری استافيلوكوك اوروئوس از سایر استافیلوکوک ها

محیط کشت برد پارکر آگار

 • محیط کشت میکروبی جامد
 • یک محیط انتخابی و تشخیصی برای جداسازی و برشمردن استافیلوکوکهای کواگولاز مثبت در غذاها