نقد و بررسی

آمونیوم سولفات

بررسی آمونیوم سولفات: این ماده یک نمک معدنی و غیر آلی است که کارایی بسیار زیادی در بخش کشاورزی و بسیاری از موارد صنعتی کاربرد دارد.

این ماده جامد بلوری سفید و بدون بو و شوره مزه است. این ترکیب به راحتی در آب حل می شود به همین دلیل اگر در معرض هوای مرطوب قرار گیرد، روی سطح مرطوب پوسته می شود اما در استون یا الکل حل نمی شود.

زمانی که آمونیوم سولفات با مواد قلیای واکنش دهد، گاز آمونیاک می دهد.

کاربرد این ماده عبارت است از:

 • استفاده اولیه از سولفات آمونیوم به عنوان کود خاک های قلیایی است.
 • به عنوان اسپری کمکی کشاورزی برای حشره کش ها، علف کش ها و قارچ کش های محلول در آب استفاده می شود.
 • تصفیه آب آشامیدنی
 • ماده اصلی بسیاری از واکسن ها در مراکز کنترل بیماری
 • از آن برای تقسیم شیمیایی پروتئین ها
 • افزودنی غذایی، افزودنی تمیز کننده کاربرد دارد.
 • کنترل کننده PH برای محلول ها و کشت ها
 • در تخته های دیواری به عنوان ماده اتصال دهنده
 • برنزه شدن چرم
 • صنایع نساجی
 • نرم کننده خمیر در محصولات نان

پیشنهاد بررسی : آمونیوم استات نوترون شیمیآمونیوم پتاسیم سولفات نوترون شیمیسدیم کلراید نوترون شیمیامونیوم کلراید نوترون شیمیاوره نوترون شیمیآلومینیوم مونو استائارات نوترون شیمی  – پتاسیم نیترات نوترون شیمیپتاسیم استات نوترون شیمی

می توانید از طریق شماره های مندرج در وب سایت ما با کارشناسان پارس پیوند در ارتباط باشید.