نقد و بررسی

متانول

متانول الکلی یا باید بگوییم ماده است بی‌‌رنگ با بوی خاص و فراریت بالا.

کاربرد متانول

متانول یکی از سه محصول بسیار مهم صنایع شیمیایی در دنیا می باشد و مواد بسیاری از آن مشتق می گردد.

متانول به عنوان یکی از محصولات ضروری در صنعت آزمایشگاهی بوده و استفاده آن در صنایع مختلف، از این محصول به‌ عنوان یک کالای استراتژیک نام برده می شود و هم از این رو نوسان قیمت آن بر بسیاری از صنایع تولیدی اثر می‌گذارد.

شناسایی خطرات

متانول اثرات بسیار مخربی بر روی بینائی شخص  می گذارد و از راه پوست جذب می گردد. فوق‌العاده قابل احتراق بوده اما در دمای محیط آتش نمی‌گیرد.

بین متانول و فلزاتی از قبیل پتاسیم، منیزیم، اکسیدکننده‌هایی مثل پرکلرات باریم، برومین کلرین، پراکسید هیدروژن و سدیم در صورت وجود حرارت خاصیت انفجاری ایجاد می نماید متانول با کلروفرم، دی اتیل روی، کلریدسیانوریک و نیتریک اسید شدیداً واکنش می‌دهد. در صورت تجزیه حرارتی متانول به دی اکسیدکربن (CO2,CO) و فرمالدئید تولید می‌شود.

نکات ایمنی

متانول ماده‌ای سمی است و نوشیدن آن موجب نابینایی و حتی مرگ می‌شود. هنگام استفاده از متانول باید از ماسک و دستکش استفاده کرد چون از طریق تنفس و پوست وآشامیدن نیز می‌تواند جذب شود.

اقدامات اورژانسی

پس از مسمومیت با متانول باید سریعاً الکل اتانول به صورت وریدی یا خوراکی برای بیمار شروع و دیالیز انجام شود.

نام‌های متانول

سایر اسامی:

  • متیل الکل
  • الکل متیلیک
  • متیل هیدرات
  • متیل هیدروکسید
  • الکل چوب

پیشنهاد بررسی : اسید سولفوریک 85%نوترون شیمیاسید هیدروفلوریک 48%نوترون شیمیاسید سیتریک 50% نوترون شیمیاسید سولفوریک 1N نوترون شیمیاسید تترا دکربنیک نوترون شیمیپلی اتیلن گلایکول 400 نوترون شیمیپلی اتیلن گلایکول 600 نوترون شیمیوین سرم آلبومین انتقال خونپروپاندیول پروپیلن  – نوترون شیمی اسید هیدروکلریک N1EDTA K2 نوترون شیمیپلی اتیلن گلایکول 600 نوترون شیمی