نقد و بررسی

پتاسیم سدیم تارتارات

بررسی پتاسیم سدیم تارتارات: پتاسیم سدیم تارتارات یا نمک راشل که از نمک های دوتایی اسید تارتار است به شکل ظاهری سوزن های مونوکلینیک بزرگ بی رنگ دیده می شوند.

این ماده و مونو پتاسیم فسفات از اولین مواد کشف شده ای هستند که خاصیت پیزوالکتریک را نشان می دهند که همین ویژگی منجر به استفاده ی آن در گرافون های کریستالی،میکروفون ها و بلندگوها شده است.

البته مبدل های تولید شده با این ماده مقاومت کمی دارند و در صورت نگهداری در آب و هوای مرطوب خراب می شوند.

نمک راشل با استفاده از ماده اولیه تارتار با حداقل مقدار اسید تارتاریک 68% که در آب حل می شود، تولید می شود. کریستال های بزرگ پتاسیم سدیم تارتارات در شرایط کاهش جاذبه و همرفت روی صفحه skylab تشکیل می شوند.

کاربردهای این ماده عبارت است از:

  •  در صنعت آبکاری الکتریکی به عنوان ماده اولیه
  • داروی ملین در صنعت پزشکی
  • پروسه نقره ای کردن آینه
  • به عنوان یک شتاب دهنده احتراق (شبیه به یک اکسید کننده) در کاغذ سیگار
  • و در صنعت غذایی به عنوان مهار کننده یون های فلزی و بافر

پیشنهاد بررسی: اسید سولفوسالسیلیک نوترون شیمیبرموکروزول گرین نوترون شیمیبرموکروزول پرپل نوترون شیمیبرموفنل نوترون شیمیبرموتیمول نوترون شیمیاریکوفروم بلک نوترون شیمی  – پتاسیم کلراید نوترون شیمیکلراید آهن نوترون شیمی

می توانید از طریق شماره های مندرج در وب سایت ما با کارشناسان پارس پیوند در ارتباط باشید.