نقد و بررسی

شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ی زغال هماتوکریت با کارشناسان پارس

بررسی پیشنهاد: لاستیک محافظ بوکت سانتریفوژ ۱۰۰ عددیلاستیک دور کاسه سانتریفیوژ یونیورسال ۲۸ شاخهلاستیک دور کاسه سانتریفیوژ یونیورسال ۱۶شاخه و ۱۸ شاخهخمیر هماتوکریت دو طرفه ۶ عددینوک سمپلر زرد گیلسونسر سمپلر مدل اپندورف با حجم برداری ۲۰۰ لانداپلیت استریل دوخانه ۸cmلوله گاما ۱۲×۷۵