• معرفی کامل انواع محیط کشت باکتری شناسی

انواع محیط کشت در آزمایشگاه میکروبیولوژی

انواع محیط کشت در آزمایشگاه چیست و چه کاربرد هایی [...]

  • تشخیص آزمایشگاهی اشرشیا کلی

تشخیص آزمایشگاهی اشرشیاکلی

روش های تشخیص E.coli در آزمایشگاه باکتری اشرشیاکلی (E.Coli) یکی [...]

  • باکتری اشرشیا کلی بیماری زا

گونه های خطرناک باکتری اشرشیاکلی (E.coli) و ارتباط با سرطان

باکتری اشرشیاکلی (E.Coli) یکی از باکتری های نرمال روده ی [...]

  • رنگ آمیزی اسید فست-زیل نلسون

رنگ آمیزی اسید فست | روش زیل نلسون

رنگ آمیزی اسید فست به روش زیل نلسون رنگ [...]

ضد عفونی کننده های الکلی و ایجاد سویه های خطرناک باکتری ها

خطرات استفاده بی رویه از ضدعفونی کننده های الکلی [...]