راهنمای خرید تجهیزات آزمایشگاهی در سایت پارس پیوند این راهنما جهت استفاده صنف آزمایشگاهی آماده شده است

  • ظروف آزمایشگاهی پلاستیکی و شیشه ای

مقایسه‌ی ظروف آزمایشگاهی پلاستیکی و شیشه ای

کاربرد ظروف شیشه ای و پلاستیکی در آزمایشگاه ظروف آزمایشگاهی [...]

  • انواع سرسمپلر آزمایشگاهی

انواع سرسمپلر آزمایشگاهی و کاربرد هرکدام در حجم برداری نمونه

سر سمپلر ابزار پرکاربرد در آزمایشگاه سمپلرها یکی از پرکاربرد [...]

  • راهنمای خرید تجهیزات

راهنمای خرید تجهیزات آزمایشگاهی و اقلام مصرفی

راهنمای مراحل خرید تجهیزات پایه و اصلی آزمایشگاه [...]