ضد عفونی

  • تولید ضد عفونی کننده

تامین ماده ضد عفونی کننده توسط آزمایشگاه ها

1399-06-11T12:40:07+04:30توسط |اخبار|

آزمایشگاه جامع تحقیقاتى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى با انجام آنالیزها کمی و کیفی بیش از 300 نوع نمونه محلول ضدعفونی پایه الکلی تولید شده در کشور توانست راه را برای تامین بخشی از نیاز حوزه سلامت کشور به محلول‌های ضد عفونی‌ که پایه الکلی دارند هموار سازد.

دیدگاه‌ها برای تامین ماده ضد عفونی کننده توسط آزمایشگاه ها بسته هستند