فرمالین ده درصد در آزمایشگاه چه کاربردی دارد؟

1402-08-08T10:47:52+03:30توسط |مقالات|

. فرمالین ماده ای بسیار سمی است که به عنوان یک ماده سرطان زا نیز شناخته می شود و از آنجایی که در آزمایشگاه های پزشکی عموما از فرمالین 10 درصد استفاده می شود، به همین دلیل و برای سهولت استفاده از این ماه سمی، در شرکت پارس پیوند فرمالین 10 درصد برای مصارف آزمایشگاهی موجود است.