مقالات
منتشر شده در

فرمالین ده درصد در آزمایشگاه چه کاربردی دارد؟

. فرمالین ماده ای بسیار سمی است که به عنوان یک ماده سرطان زا نیز شناخته می شود و از آنجایی که در آزمایشگاه های پزشکی عموما از فرمالین 10 درصد استفاده می شود، به همین دلیل و برای سهولت استفاده از این ماه سمی، در شرکت پارس پیوند فرمالین 10 درصد برای مصارف آزمایشگاهی موجود است.