• تاریخچه تولید سواب ها

مروری بر پیشرفت های سواب نمونه گیری

تاریخچه ی سواب های نمونه گیری اولین بار، در [...]

  • معرفی ابزار نمونه گیری در آزمایشگاه

آشنایی با ابزار نمونه گیری : لوله های خلاء و سرنگ

لوله های خلاء و سرنگ ها جمع آوری خون [...]

  • انواع سوزن خونگیری

آشنایی با ابزار نمونه گیری : سوزن ها

آشنایی با ابزار نمونه گیری: سوزن ها (needles): سوزن های [...]

  • روش نمونه گیری با سواب

روش های نمونه گیری با سواب در آزمایشگاه

نمونه گیری با سواب (Swab Specimens)  نمونه گیری و [...]