• جلوگیری از پیری مغز با کاشت مدفوع

جلوگیری از پیری مغز با کاشت مدفوع در روده‌ی موش ها!

کاشت مدفوع در روده موش‌‌ها و [...]

  • آزمایش خون مخفی در مدفوع -FOBT

بهترین روش آزمایش خون مخفی در مدفوع (OB Test)

خون مخفی در مدفوع نشانه ی مهمی برای تشخیص بیماری [...]

  • اندازه گیری گازهای خون

اندازه گیری گازهای خون شریانی (ABG)| تفسیر آزمایش

اندازه گیری گازهای خون شریانی، توانایی ریه ها و کافی [...]

  • غربالگری جنین

غربالگری و اطلاع از سلامت جنین، حق مادران است

غربالگری و بررسی وضعیت سلامت جنین یکی از دغدغه های [...]