در حال نمایش 3 نتیجه

کیت رنگ آمیزی سودان بلک

کیت رنگ آمیزی سودان بلک این کیت در بافت شناسی برای بررسی بافت های چربی مورد استفاده قرا می گیرد. محتوا

محیط کشت PPLO براث

  • Mycoplasma Broth Base
  • محیط کشت میکروبی
  • کاربرد در کشت وجداسازی مایکوپلاسما از نمونه های کلینیکی

محیط کشت PPLO آگار

  • Mycoplasma Agar Base
  • محیط کشت میکروبی
  • کاربرد در کشت وجداسازی مایکوپلاسما از نمونه های کلینیکی