نقد و بررسی

کیت رنگ آمیزی سودان بلک

این کیت در بافت شناسی برای بررسی بافت های چربی مورد استفاده قرا می گیرد.

محتوا :
معرف شماره ۱ : پروپیلن گلایکول % ۱۰۰
(۱۰۰ میلی لیتر)
معرف شماره ۲ : رنگ سودان بلک
(۱۰۰ میلی لیتر)
معرف شماره ۳ : پروپیلن گلایکول % ۸۵
(۱۰۰ میلی لیتر)
معرف شماره ۴ : نوکلئارفست رد
(۱۰۰ میلی لیتر)
شرایط نگهداری کیت رنگ آمیزی سودان بلک (ظروف 100 میلی لیتر)
دمای : 2- 8 درجه سانتیگراد

علائم ایمنی

 • حساسیت زا و التهاب آور (محرک)
 • اشتعال زا
 • خورنده
 • سمی و محرک

شیوه استفاده 

 1. برش ها را پارافین زدائی و آماده کنید.
 2. نمونه به مدت ۱۰ دقیقه در پروپیلن گالیکول %۱۰۰ آغشته کنید.
 3. نمونه را به مدت ۳۰ دقیقه در محلول سودان قرار دهید.
 4. نمونه به مدت ۳دقیقه در محلول پروپیلن گالیکول %۸۵ قرار دهید.
 5. شستشوی
 6. رنگ آمیزی در محلول نوکلئار فست رد به مدت ۵ دقیقه.
 7. شستشو با آب مقطر و بررسی نتیجه

نتیجه رنگ آمیزی

 • هسته : قرمز
 • چربی : آبی – سیاه

پیشنهاد بررسی: لاکتوز براث (LB)میرمدیاساکاروز میرمدیاسدیم کلرید میرمدیا – معرف آلفا نفتول (VP1) Fartestمالتوز میرمدیامعرف پتاس (VP2) Fartestاپلیکاتور “کریستالی” طیف رویان