معرفی کامل انواع محیط کشت باکتری شناسی

نمایش 1–12 از 154 نتیجه

خون گوسفندی استریل دفیبرینه کیمیا

200,000 تومان
  • ماده مکمل مغذی محیط کشت
  • مورد استفاده برای ساخت محیط های بلاد و شکلات آگار
  • کاربرد برای رشد ارگانیسم های معمولی و سخت رشد
  • افتراق باکتری ها براساس خصوصیات همولیتیک
   

ظرف ادرار شفاف نشکن استریل

ظرف ادرار شفاف نشکن استریل، برای مصرف که برای ذخیره یا انتقال نمونه ها ادرار در آزمایشگاه های تشخیص طبی

سوش لیستریا مونوسایتوژنس 7644

بررسی پیشنهاد:سوش لیستریا مونوسایتوژنس 7644- سوش کلبسیلا پنومونیه 13883– سوش استاف اپیدرمیس ۱۲۲۲۸– سوش پروتئوس میرابیلیس ۴۳۰۷۱– سوش انتروباکتر آرژنوز ۱۳۰۴۸سوش باکتری

سوش کلبسیلا پنومونیه 13883

بررسی پیشنهاد:سوش لیستریا مونوسایتوژنس 7644- سوش کلبسیلا پنومونیه 13883– سوش استاف اپیدرمیس ۱۲۲۲۸– سوش پروتئوس میرابیلیس ۴۳۰۷۱– سوش انتروباکتر آرژنوز ۱۳۰۴۸سوش باکتری

سوش استاف اپیدرمیس 12228

بررسی پیشنهاد:سوش لیستریا مونوسایتوژنس 7644- سوش کلبسیلا پنومونیه 13883– سوش استاف اپیدرمیس ۱۲۲۲۸– سوش پروتئوس میرابیلیس ۴۳۰۷۱– سوش انتروباکتر آرژنوز ۱۳۰۴۸سوش باکتری