نقد و بررسی

ظرف ادرار شفاف نشکن استریل، برای مصرف که برای ذخیره یا انتقال نمونه ها ادرار در آزمایشگاه های تشخیص طبی طراحی شده اند.

این ظروف از جنس پلاستیک بوده و مدرج هستند. همچنین در صنایع غذایی، لبنی و برای تست پودر کاربرد دارند.

 

 

پیشنهاد بررسی: قوطی استول قاشقک دار  – پلیت 6cm ساده استریل – پلیت 8cm دو خانه استریل – پلیت 9cm ساده استریل – پلیت 10cm دو خانه استریل – پلیت 10cm ساده استریل – پلیت ۱۰cm سه خانه استریل – پلیت 10cm چهارخانه استریل – درب لوله گاماکانتر – قوطی استول درب فشاری قرمز – اپلیکاتور “کریستالی” – ظرف ادرار شفاف نشکن غیر استریل