محیط کشت تشخیصی

تعریف محیط کشت

محیط کشت تشخیصی مایع یا ژلی است که حاوی مواد مغذی و مواد معدنی ضروری را برای حمایت از رشد میکروارگانیسم ها میباشد. این محیط ها رشد انواع باکتری را تسهیل نموده و موجب تکثیر باکتری موجود در نمونه میگردد.
این تکثیر برای انجام آزمایشات میکروبی بعدی مورد نیاز است.

موارد استفاده :

تشخیص بیماری های عفونی، به دست آوردن آنتی ژن، توسعه سنجش های serology برای واکسن ها، مطالعات ژنتیکی و شناسایی گونه های میکروبی از جمله کاربردهای محیطهای کشت میباشد .

از دیگر کاربرد ها میتوان به جداسازی کشت های خالص، ذخیره ذخایر کشت، مطالعه واکنش های بیوشیمیایی، آزمایش آلودگی میکروبی اشاره نمود.  بررسی عوامل ضد میکروبی و اثرات نگهدارنده، آزمایش تعداد زنده و تست حساسیت آنتی بیوتیکی نیز از کاربرهای دیگر این محیط ها میباشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد محیط کشت تشخیصی میتوانید با کارشناسان فروش پارس پیوند تماس حاصل فرمایید.