نقد و بررسی

هماتوکسیلین پادتن طب

رنگ آمیزی پاپانیکولائو، یک روش رنگ آمیزی چند مرحله ای می باشد که توسط دکتر جرج پاپانیکلائو، پدر علم سیتولوژی، توسعه یافته است.

محلول هماتوکسیلین یکی از محلول های پاپانیکولائو است که به منظور رنگ آمیزی لام های سیتولوژی و پاتولوژی استفاده می شود. این رنگ آمیزی برای تشخیص انواع سرطان ها مانند سرطان رحم، سرطان دهانه رحم و … استفاده می شود.

همچنین از این محلول ها جهت رنگ آمیزی انواع ترشحات و سلول های بدن نیز استفاده می گردد. علاوه بر این هماتوکسیلین در کنار ائوزین در روش رنگ آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین H&E نیز مورد استفاده قرار می‌ گیرد. در این روش رنگ آمیزی هسته سلول به رنگ آبی کمرنگ تا بنفش و سیتوپلاسم سلول به رنگ صورتی پر رنگ در می آید. دلیل آن این است که هماتوکسیلین به آنیون هایی مانند گروه های فسفات اسیدهای نوکلئیک متصل می شود و آنها را تقریبا به رنگ آبی در می آورد و ائوزین که دارای بار مثبت است به گروه های آمین اسیدهای آمینه (مانند لیزین و آرژنین) متصل شده و پروتئین ها را به رنگ صورتی در می آورد.

شرح محلول ‌هماتوکسیلین: 

  • یک ترکیب شیمیایی است که از مغز چوب درخت بقم (لاگ وود) به دست می‌آید. وقتی که اکسید شود به صورت هایماتِیین، وقتی با بعضی یون‌های فلزی ترکیب می‌شود آمیزهٔ رنگی قوی‌ای می‌شود که معروفترین آن نمک‌های آهن(۳) و آلومینیوم(۳) هستند.

در اصل، این رنگ به عنوان یک رنگ هسته ای می باشد. همچنین شبکه آندوپلاسمی زبر، ریبوزوم ها، کلاژن، میلین، الیاف الاستیک و موسین های اسیدی را رنگ آمیزی می کند. هماتوکسیلین به تنهایی یک رنگ موثر نیست، ولی در صورت اکسید شدن به هماتئین و ترکیب آن با یک ماده دندانه دار یا شانه ای، کروماتین را در هسته سلول ها به رنگ آبی تیره تا سیاه رنگ آمیزی می کند. رنگ و اختصاصیت هماتوکسیلین توسط ویژگی های شیمیایی، مقدار ماده دندانه به کار رفته و pH محلول رنگ آمیزی کنترل می شود، بنابراین، انواع مختلفی از فرمولاسیون های مختلف هماتوکسیلین ایجاد شده است.

کاربرد محلول ‌هماتوکسیلین: 

  • برای رنگ‌آمیزی کردن نمونه‌های سلولها برای آزمایش زیر میکروسکوپ استفاده می‌شوند.
  • از عمومی‌ترین روش‌های رنگ کردن در بافت‌شناسی هستند.

بسته بندی محلول ‌هماتوکسیلین: 

  • این محصول در بسته بندی های ۲۵۰، ۵۰۰ ، ۱۰۰ و ۲۵۰۰ سی سی موجود است.

پیشنهاد بررسی : رنگ OG6 پادتن طبرنگ EA50 پادتن طبباسیتراسین پادتن طببلانک پادتن طبپاتوفیکس پادتن طبچسب سیتولوژی پادتن طبنافسیلین پادتن طبهماتیپ (خون منفی)محلول رنگ آمیزی پاپانیکولائو هماتوکسیلین (250ml)