نقد و بررسی

محیط کشت خون اطفال

آزمایش خون به معنای گرفتن نمونه خون از بدن افراد به منظور آزمایشات بر روی آن در محیط آزمایشگاه می باشد. پزشکان آزمایش خون را برای مواردی مانند بررسی سطح گلوکز، هموگلوبین یا گلبول های سفید خون تجویز می کنند.

آزمایش خون به آن ها در تشخیص مشکلاتی مانند بیماری ها و شرایط درمانی خاص کمک می نماید. در مواردی آزمایش خون به پزشکان در بررسی عملکرد اعضایی از بدن مانند کلیه و کبد کمک می نماید.

آزمایش کشت خون در کودکان

آزمایش کشت خون در کودکان نوعی آزمایش بوده که هدف از انجام آن پیدا کردن موجودات ریز ذره بینی مانند باکتری یا قارچ در خون می باشد. اگر در خون فرد چنین موجودات ذره بینی یافت شود این بررسی می تواند به پزشکان در تجویز داروهای درمانی یا نحوه درمان عفونت کمک نماید.

علت انجام کشت خون در کودکان

زمانی کشت خون در کودکان انجام شده که کودک علائم و نشانه هایی از عفونت های ایجاد شده از طریق باکتری ها یا قارج ها را نشان دهد. همچنین کشت خون زمانی انجام می شود که کودک عفونتی در بدن داشته و احتمال گسترش آن به دیگر نقاط بدن وجود دارد.

کودک قبل از دادن خون برای کشت خون باید وعده های غذایی خود را مثل همیشه داشته باشد، مگر این که کودک به دلیل سایر آزمایش ها طبق تجویز پزشک باید ناشتا باشد. قبل از گرفتن خون از کودک باید به پزشک در مورد داروهای مصرفی توسط کودک خود اطلاع دهید، به دلیل این که ممکن است این داروها روی نتیجه آزمایش خون تاثیر بگذارد.

ماده ضد انعقاد SPS:

برای جلوگیری از انعقاد خون گرفته شده از مواد ضد انعقاد مختلفی استفاده میشود. زیرا ممکن است باکتری های مورد نظر در میان لخته های خون به دام بیافتند و قابل شناسایی نباشند.

سدیم پلی آنتول سولفونات (SPS) بهترین ماده ضد انعقاد برای کشت خون میباشد که در غلظت های 0.025 تا 0.03 به کار می رود.

این ماده دارای خاصیت ضد کمپلمان و ضد فاگوسیتوز میباشد. همچنین با فعالیت ضد میکروبی برخی آنتی بیوتیک ها مانند آمینوگلیکوزید ها مقابله میکند.

با وجود این مزایا، ضد انعقاد SPS رشد باکتری های نایسریا، گاردنلا واژینالیس و پپتواسترپتوکوکوس را مهار میکند. افزودن 1.2% ژلاتین اثر مهاری آن را از بین میبرد.

حجم خون مورد نیاز انواع محیط ها:

  • محیط کشت خون نوزادان: 1-3 ml
  • محیط کشت خون کودکان: 2-6 ml
  • محیط کشت خون بزرگسالان: 10-20 ml

پیشنهاد بررسی : دولسیتول پادتن طبمالتوز پادتن طبلینکو اسپکتین پادتن طبفلومکوئین پادتن طبفلورفنیکل پادتن طبفسفومایسین پادتن طبدیفلوکساسین پادتن طبانروفلوکساسین پادتن طبنوروفلوکساسین پادتن طب