نوار ادرار و نوار قند

نوار ادرار گیمیا - بهار افشان -MN

نوار ادرار گیمیا – بهار افشان -MN

نوار ادرار چیست؟

نوار تست ادرار یا دیپ استیک یک ابزار تشخیصی اساسی است که برای تعیین تغییرات پاتولوژیک در ادرار بیمار در آزمایش ادرار استفاده می‌شود. نوارهای آزمایش از جنس پلاستیک یا کاغذ به عرض حدود 5 میلی متر تشکیل شده است، نوارها دارای پدهای آغشته به مواد شیمیایی هستند که با ترکیبات موجود در ادرار واکنش نشان و رنگ مشخصی میدهند.

نوار تست اردرا چند پارامتری است؟ 

ممکن است شامل 10 الی 11 پارامتری یا معرف شیمیایی مختلف باشد که وقتی در نمونه ادرار غوطه ور می شود و سپس از آن خارج می شود رنگ آن تغییر می کند.

 مدت اعلام نتیجه نوار ادرار چقدر هست؟

این تست را اغلب می توان در عرض 60 تا 120 ثانیه پس از غوطه وری خواند، گرچه برخی از آزمایشات به زمان بیشتری نیاز دارند.

آزمایش نوار ادراری چه چیزی اندازه گیری میکنند؟

آنها می توانند کلسیم، خون، گلوکز، بیلی روبین، اوروبیلینوژن، کتون ها، لکوسیت ها، کراتینین، میکروآلبومین، pH، اسید اسکوربیک و پروتئین را اندازه گیری کنند.

نوار تست قند

نوارهای تست قند خون (تست دیابت) جزء کلیدی تست قند خون هستند، هنگامی که خون روی قسمت فعال نوار قرار می گیرد و پس از چند ثانیه پاک می شود، رنگ معرف تغییر می کند و نتیجه را می توان با تطبیق رنگ در برابر نمودار رنگ به دست آورد.

نوار تست قند چگونه کار می کند؟

وقتی خون روی نوار تست قرار می گیرد، با یک ماده شیمیایی به نام گلوکز اکسیداز واکنش می دهد و از گلوکز خون اسید گلوکونیک تولید می کند. در انتهای دیگر نوار تست، متر جریانی را به نوار تست منتقل می کند. نوار تست دارای پایانه های الکتریکی است که به متر اجازه می دهد تا جریان بین پایانه ها را اندازه گیری کند.

طول عمر نوارهای قند خون چقدر است؟

نوارهای تست قند خون معمولاً بر اساس تاریخ استفاده روی نوارها یا جعبه‌ای که وارد می‌شوند، مشخص می‌شود. پس از باز کردن، نوارهای آزمایش قند خون معمولاً برای 3 تا 6 ماه دیگر استفاده می‌شوند.