نقد و بررسی

نوار قند ادرار

نوار تک پارامتری گلوکویاب برای اندازه گیری کیفی و نیمه کمی گلوکز در ادرار مورد استفاده قرار می گیرد.

این آزمایش می تواند در تشخیص دیابت مفید باشد.

نوار ادراری گلوکویاب قطعه کوچکی از کاغذ صافی آغشته به معرف است که به رشته باریکی از پلاستیکی

(استریپ) چسبانده شده و وجود گلوکز را در ادرار مشخص می کند.

این نوار یک بار مصرف بوده و باید مطابق دستورعمل و توصیه های بروشور به کار گرفته شود.

شما می توانید جهت دریافت، اطلاعات پیرامون خرید رنگ رسوب ادرار و آگاهی از قیمت با کارشناسان پارس پیوند تماس حاصل فرمایید.