پاتولوژی

پاتولوژی

پاتولوژی شاخه ای از علم پزشکی می باشد که به معنای آسیب شناسی است و به مطالعه ی تغییرات بدن در هنگام بیماری ها، بررسی علل پیدایش بیماری ها و عوارض آن ها، شناسایی اختلالات عملی و تغییرات ساختاری بافت ها می پردازد. به چگونگی این تغییرات پاتولوژنزیز می گویند.

پاتولوژی 4 جنبه ی مهم از یک بیماری را بررسی می کند که شامل:

 • اتیولوژی (علت شناسی)
 • پاتوژنز (مکانیسم ایجاد)
 • مرفولوژی (ریخت شناسی)
 • اهمیت بالینی  میباشد.

رشته های پاتولوژی

 1. تشریحی: عبارت است از مطالعه ی تغییرات ساختمانی اعم از میکروسکوپی، ماکروسکوپی و ضایعات وارده به سلول های بدن شامل: الف) اتوپسی ب)بیوپسی  ج) سیتوپاتولوژی میباشد.
 2. بالینی: علائم بیماری را در خون، ادرار، مایع نخاعی، خلط، ترشحات واژن، در بخش های مختلف میکروب شناسی، بیوشیمی، سرم شناسی و … بررسی می کند. از زیرشاخه های آسیب های بالینی می توان به بیوشیمی، میکروب شناسی، میکروبیولوژی، پاتولوژی دامپزشکی، خون شناسی، آسیب شناسی مولکولی ژنتیک، ژن شناسی پزشکی، ایمنی شناسی اشاره کرد.

گزارش پاتولوژی

یک سند پزشکی است که اطلاعاتی را در مورد تشخیص بیماری مانند سرطان ارائه می دهد. برای آزمایش نمونه ای از بافت را برمی دارند و شخص پاتولوژیست نمونه را همراه آزمایش های دیگر و بررسی های لازم زیر میکروسکوپ، بر روی آن انجام می دهد. این گزارش به تصمیم گیری در مورد بهترین روش درمانی کمک می کند.

قسمت های گزارش

 • بررسی تشریحی یا ماکروسکوپی
 • تهاجمی یل غیر تهاجمی بودن سرطان
 • میزان میوز(تقسیم سلولی)
 • استیج سرطان(مرحله سرطان)
 • مارژین تومور (بافت اطراف تومور)
 • و …
روش های تکنیکی پاتولوژی:

_ فیکساسیون(فیکس بافت)

_ نمونه برداری

_ آبگیری و آغشتگی

_ قالب گیری(امبدینگ بافت)

_ برش با میکروتوم

_ رنگ آمیزی

_ مونتاژ لام و لامل .