ناباروری


تداوم نسل


اهمیت ناباروری در تاریخ : از گذشته های دور تا کنون ادامه نسل در هر خانواده و نیز در اعماق ذهن هر فردی جایگاه با ثبات و ریشه داری دارد .

بقای نسل و ادامه یافتن نام خانوادگی و … نام های متفاوت غریزه بقای نسلها است .


عوامل موثر


با وجود چنین نیروی قدرتمند در برخی افراد باروری دچار اختلالات ضعیف یا قوی می شوند . از عوامل موثر در این اختلالات میتوان به عوامل ژنتیکی و حوادث و بیماریها و لایف استایل غلط را نام برد.


 

تشخیص برخی عوامل موثر در مردان و زنان


در ابتدای امر در زمانی که افراد متوجه مشکلی در این زمینه میگردد . با مراجعه به پزشک پیگیر رفع این مشکل میشوند .  از آنجائی که هر بررسی نیازبه آزمایشات متعدد در آن زمینه دارد پزشکان درخواست آزمایشات هورمونی و آنزیمی مرتبط با این نقیصه را میدهند.

آزمایشاتی مانند LH-FSH-AMH و …

از تکنیک های دیگر تشخیصی مانند سونوگرافی و معاینات حضوری توسط پزشک با تجربه برای تعیین علل مربوطه میتوان استفاده نمود.

 

مسیر درمان ناباروری، مسیری گاها طولانی میباشد که نیازمند صبر وتحمل و پیگیری مستمر با حفظ روحیه و ذهنیت مثبت است . چرا که تاثیر ذهن بر بدن از بدیهیات امر بوده که نیازمند توجه مردان و زنان میباشد.

ذهن مثبت اندیش بسیار سریعتر به درمان ناباروری پاسخ میدهد تا ذهنی که در برابر تغییرات مقاومت میکند . چرا که احتمال رها کردن مسیر درمان هم در این افراد بسیار دیده میشود.

تداوم و پیگیری و پشتکار در رسیدن به هر هدفی جزو الزامات هر موفقیت میباشد.

در حال نمایش 3 نتیجه

اندازه گیری فروکتوز در مایع منی semen

  • اندازه گیری مقدار فروکتوز در مایع منی انسان
  • کاربرد در ارزیابی تشخیص و مدیریت ناباروری مردان
  • تشخیص آزواسپرمی

آزمون کیفیت منی semen quality assay

نتایج غیر طبیعی آزمایش اسپرموگرام در علم آندرولوژی، یکی از رایج ترین راه های تشخیص ناباروری مردان است. اما با