نقد و بررسی

نتایج غیر طبیعی آزمایش اسپرموگرام در علم آندرولوژی، یکی از رایج ترین راه های تشخیص ناباروری مردان است. اما با این حال ممکن است حتی در صورت طبیعی بودن کیفیت مایع منی، عوامل دیگری مانند اختلال در عملکرد جنسی و یا ناتوانی جنسی، علت ناباروری باشند. آزمایش اسپرموگرام به بررسی فاکتورهایی از قبیل حجم مایع منی، PH مایع منی، تعداد کل اسپرم در نمونه، میزان تحرک اسپرم، مورفولوژی اسپرم و … می پردازد.

در اسپرموگرام  دو خصوصیت مایع منی  مورد توجه قرار می گیرد:

1- خصوصیات ماکروسکوپی 

2- خصوصیات میکروسکوپی

خصوصیات ماکروسکوپی مایع منی  شامل رنگ، شفافیت، غلظت یونهای هیدروژن یا pH، حجم، مدت زمان امساک از نزدیکی، سیالیت و ویسکوزیته مورد بررسی قرار می گیرد. 

خصوصیات میکروسکوپی مایع منی  شامل بررسی تحرک، تعداد اسپرم ها، درصد زنده بودن، بررسی مورفولوژی اسپرم ها، بررسی گلبولهای سفید و قرمز و بررسی کیفی سطح فروکتوز مایع منی می باشد. 

برای خرید و دریافت اطلاعات بیشتر درباره ی”کیت آزمون کیفیت منی” با کارشناسان پارس پیوند تماس بگیرید.