نقد و بررسی

لوله 1.5 میلی (میکروتیوپ) اپندروف

میکروتیوب یعنی تیوب یا لوله کوچک . در بین ظروف پلاستیکی آزمایشگاهی، در برخی موارد نیاز به ظروف خیلی کوچک است. همانطور که از نام آن پیدا است سایز و حجم این ظروف گاه کمتر از یک بند انگشت می باشد. در این شرایط از چنین ظروفی استفاده می گردد.

مدل های مختلف

عمدتا در دو نوع درب پیچ دار و درب فشاری موجود می باشد.

کاربرد

این ظروف جهت حفظ و نگهداری نمونه و یا ریجنت یا کنترل و استانداردهای آزمایشگاهی به کار می رود.

اما بیشترین مصرف میکروتیوب ها در بخش های مولکولی یا PCR است که جهت جابجایی نمونه بیماران به خصوص کرونایی به کار می رود. بعد از بحران کرونا میزان مصرف این ظروف در آزمایشگاه ها به شدت بالا رفت.

برخی از سایزهای کوچک مانند میکروتیوب سایز 0.2 یا 0.1  مستقیما برای انجام تست PCR کاربرد دارند.

دستگاه ریل تایم PCR دستگاه انجام تست های PCR می باشد که هر دستگاه نیاز به یک نوع تیوب به خصوص است . به همین دلیل در تولید این ظروف تنوع بسیاری بوجود آمده است. اعم از اینکه درب فشاری یا درب پیچ دار باشد و همین طور سایزهای متنوع این ظروف جهت رفع نیازهای متفاوت در سطح آزمایشگاه تولید می شود.

از مهمترین نکاتی که می بایست در نظر گرفت بدون نشتی بودن درب است.

پیشنهاد بررسی : لوله 1.5 میلی(میکروتیوپ) اپندروفلیبل آزمایشگاه یلابترونلیوان در پیچدار کریستالی P.S استریل شده با اشعه گاما لابترونلیوان درپیچدار مدرج P.S استریل شده با اشعه گاما لابترونلیوان درپیچدار غیر استریل کریستال یلابترون – لیوان 4 میلی درپیچدار غیر استریل P.P مدرجlabtoronPH متر رومیزی با الکترود شیشه ای مخصوص مایعات labtoron