نقد و بررسی

کیت رنگ آمیزی تری کروم انگل شناسی

کیت رنگ آمیزی تری کروم انگل شناسی برای رنگ آمیزی انگل ها در آزمایش های بالینی مورد استفاده قرار می گیرد.

شیوه استفاده:

 1. پس از تهیه گستره، از نمونه قبل از خشک شدن نمونه ها را به مدت ۳۰ دقیقه در محلول شاودین قرار دهید.
 2. نمونه ها را به مدت حدود ۵ تا ۱۰ دقیقه درمحلول الکل-ید قرار دهید.
 3. نمونه را به مدت ۵ دقیقه در الکل 70 درصد قراردهید قرار دهید.
 4. انتهای نمونه را با دستمال تمیز کنید.
 5. نمونه ها را به مدت ۵ دقیقه و یا بیشترمجددا در الکل  ۷۰ درصد قرار دهید.
 6. نمونه را به مدت ۱۰ دقیقه درون رنگ تریکروم قرار دهید.
 7. نمونه را داخل محلول اسید – الکل به مدت چند ثانیه قرار دهید و سریعا مرحله بعدی را پیگیری کنید.
 8. چندین مرتبه لام را به صورت پی درپی در اتانول  100 درصد شستشو دهید که در هر مرحله حدود دو الی سه دقیقه منتظر  مانید.
 9. شفاف سازی در زایلین
 10. بررسی نمونه پس از خشک شدن

علایم ایمنی

 1. اشتعال پذیر
 2. حساسیت زا و التهاب آور (محرک)

نتیجه رنگ آمیزی

در این رنگ آمیزی مخمرها شامل سلول، میسیلیوم کاذب و جوانه و نیز سلول های انسانی تشخیص داده می شوند.