نقد و بررسی

کیسه قابل اتوکلاو

کیسه اتوکلاو یکی از لوازم جانبی مورد استفاده در آزمایشگاه ها و علی الخصوص آزمایشگاه های تشخیص طبی می باشد که برای استریلیزاسیون مواد و وسایل مختلف در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد. این وسیله یکی از لوازم جانبی مورد استفاده در آزمایشگاه ها و علی الخصوص آزمایشگاه های تشخیص طبی می باشد که برای استریلیزاسیون مواد و وسایل مختلف در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

این نوع کیسه، دارای مقاومت بسیار بالایی در برابر حرارت بوده به طوری که دمای بالای ۱۰۰ درجه اتوکلاو را می تواند تحمل کند و آسیب نبیند.

نمونه های عفونی و غیر عفونی در آزمایشگاه از قبیل انواع محیط کشت هایی که روی آن ها نمونه های بالینی افراد از جمله نمونه های ادرار و مدفوع و همچنین خون کشت داده شده اند و عوامل عفونی از قبیل باکتری ها و قارچ ها روی آن رشد کرده اند، بایستی پس از آزمایش درون کیسه قرار داده شده و با زدن برچسب خطر بیولوژیک روی آن ها، در دستگاه اتوکلاو قرار داده و پس از استریلیزاسیون می توان آن ها را امحا نمود.

کاربرد کیسه قابل اتوکلاو

  • اتوکلاو دستگاهی است که برای استریلیزاسیون مواد و وسایل آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد.
  • در هنگام استفاده از دستگاه اتوکلاو، بایستی از کیسه های مخصوصی برای استریلیزاسیون مواد و وسایل آزمایشگاهی استفاده نمود.
  • این کیسه ها دارای مقاومت بالایی در برابر حرارت می باشند، کاربرد های آن شامل موارد زیر می باشند:
  • برای ضد عفونی و استریلیزه کردن مواد عفونی و غیرعفونی که قصد دور انداختن و امحای آن ها را داریم.
  • در این صورت باید آن ها را در داخل کیسه گذاشته و برای مدت زمان نیم ساعت الی ۴۵ دقیقه اتوکلاو کرد.
  • برای استریلیزه و میکروب زدایی کردن محیط های کشت میکروبی که قصد کشت نمونه های بالینی را روی آن ها داریم.
  • در این مورد به منظور میکروب زدایی کردن و استریلیزاسیون کامل محیط های کاشت و اطمینان از استریلیزه بودن محیط های کشت، باید آن ها را در داخل کیسه گذاشته و برای مدت زمان حدود نیم ساعت تا ۱ ساعت اتوکلاو نمود.

.

پیشنهاد بررسی: خون کنترل CBC – FARA STمحلول‌های دستگاه Excellمحلول‌های دستگاه Orpheeمحلول‌های دستگاه Nihon-kohdenمحلول‌های دستگاه Nihon 3 nمحلول‌های دستگاه Orpheeمحلول‌های دستگاه Coulter