نقد و بررسی

خون کنترل CBC – FARA ST

این محصول بر اساس آخرین دانش فنی موجود و با استفاده از جدیدترین تجهیزات متناسب با محلول های خارجی و داخلی تهیه شده است .
خون کنترل CBC – FARA ST دارای تائیدیه از اداره کل تجهیزات پزشکی می باشد و تمام مراحل تولید و کنترل کیفی مطابق دستور العمل ISO13485 انجام می پذیرد.

آزمایشگاه کنترل کیفی شرکت فن آوری روز آزمون این اطمینان را به شما خواهد داد ، خون کنترل های تولیدی از نظر صحت ، دقت ، درستی ، تکرارپذیری ، تجدید پذیری ، خطی بودن و مقایسه با خون کنترل های مشابه مورد بررسی قرار گرفته و مورد تایید آزمایشگاه کنترل کیفی شرکت فن آوری روز آزمون می باشد .

مقادیر کنترل

بعد از هر سری تولید، کنترل ها به یک گروه هدف تشخیص طبی ارسال و نتایج جمع­ آوری و مقادیر کنترل به دقت محاسبه و کنترل می شوند.

لطفا قبل از استفاده از خون کنترل به نکات زیر توجه فرمایید:

 1. لات نامبر درج شده بر روی ویال خون کنترل و برگ راهنما را کنترل کنید.
 2. به تاریخ انقضا درج شده بر روی ویال خون کنترل دقت کنید.
 3. این محصول صرفا جهت مصارف آزمایشگاهی می باشد.
 4. در بخشی از فرایند تولید خون کنترل از خون انسانی استفاده گردیده که توسط سازمان انتقال خون از جهت بیماری های ایدز ،هپاتیت و … موردبررسی قرار گرفته است.

پایداری و نگهداری

 • خون کنترل را در دمای 8-2 درجه نگهداری کنید و از قراردادن آن در دمای خارج از رنج تعریف شده خودداری نمایید.
 • در صورت عدم استفاده از خون کنترل تا پایان تاریخ انقضا قابل استفاده می باشد، بعد از باز کردن درب ویال بهترین زمان مصرف 14 روز می باشد.

ظاهرخون کنترل

 • بعد از میکس کردن ، خون کنترل باید ظاهری شبیه خون تازه داشته باشد و در زمان عدم میکس باید تیره و مایل به قرمز باشد.
 • تغییر رنگ ،کدورت یا جواب های غیر قابل قبول نشان از فاسد شدن خون کنترل دارد.
 • قابل ذکر است در صورت شک به سلامت خون کنترل از آن استفاده ننمایید.

راهنمای استفاده ازخون کنترل

 • خون کنترل را از یخچال خارج نموده و اجازه دهید به دمای محیط برسد، حدود 15 دقیقه قبل از میکس کردن.
 • جهت میکس کردن ، خون کنترل را بین کف دستان خود به صورت افقی قرار داده و به مدت 30-20 ثانیه مالش دهید این عمل را تا زمانی تکرار کنید که گلبول های قرمز کاملا میکس شوند.
 • به آرامی در حدود 15 مرتبه ویال را بین انگشتان حرکت داده و سپس بر روی روتیتور قرار دتده تا خون کنترلآماده نمونه دهی شود.
 • بعد از اتمام کار دهنه و درب ویال را با دستمال بدون پرز حتما تمیز کنید.
 • مناسب استفاده دردستگاه سل کانتر
  Sysmex
 • Micros
 • Diatron
 • Mindray
 • Nihon Kohden
 • Coulter , Hycel
 • Cell Dyn
 • Procan
 • Medonic
 • Convergent
 • Swelab
 • Erma
 • Orphee
 • Samsung
 • Diagon, Rayto
 • JTbacker

حجم : CBC – FARA ST

Level N ………… 2.5 ml

Level H ………… 2.5 ml

 پیشنهاد بررسی: خون کنترل زیست شیمیخون کنترل CELLCO – خون کنترل آماکو – خون کنترل (high) روز آزمون – خون کنترل (low) روز آزمون – ایزوتون، لایز، کلین،رینز Medonic روز آزمونایزوتون، لایز، کلین،رینز Celldyne روز آزمونایزوتون، لایز، کلین CONVERGENT روز آزمون ایزوتون، لایز،کلین SWELAB روز آزمون