نقد و بررسی

بوکت 4 خانه – 16 شاخه

بوکت 4 خانه – 16 شاخه بخشی از سانتریفیوژ است که لوله های نمونه در آن قرار می گیرند. باید توجه داشت که تقارن لوله ها هنگام قرار دادن در سانتریفیوژ رعایت شود.

سانتریفیوژ آزمایشگاهی معمولا از 4 بخش تشکیل شده است:

  1. اتاق و بدنه
  2. بخش الکترونیک و نمایشگر
  3. الکتروموتور
  4. بخش روتور و باگت ها یا به عبارتی بوکت های سانتریفیوژ

پیشنهاد بررسی : هاون بلوری 12.5 سانت با دستهالکترود PH اپوکسی مخصوصالکترود PH شیشه ایالکترود PH اپوکسی مدل SPEAT TIPبافر PHبوکت 17 خانه مخصوص 16 شاخهلاستیک محافظ