نقد و بررسی

کرایو تیوپ 1.8

از انجائی که برخی نمونه ها ناپایدار هستند و نیاز است که به صورت باندمدت نگهداری شوند . نیاز به تکنولوژی وجود دارد که بتواند بدون تغییر نموه را در مدت ماهها و یا سالها نگهداری نماید.

دمای منفی 80 درجه

برای دمای منفی 80 درجه از نیتروژن مایع  استفاده میگردد و اما کرایوتیوب 1.8  در این بین چه نقشی را ایفا میکند. با توجه به دمایی بسیار پایین منفی 80 درجه ساتیکراد نیاز هست که ظرف مربوطه تحمل چنین دمایی را داشته باشد و دچار شکستگی نشود .

مشخصات

کرایوتیوب ها در رک های مخصوص به خود قرار داده میشوند و برچسب نمونه نیز بر روی آنها قابل چسباندن است . اکثرا کرایوتیوب ها مجهز به درب پیچی هستند تا استحکام خود را در دماهای منفی حفظ کنند.

کاربرد در مراکز مختلف

این ظرف در مراکز تحقیقاتی و نیز بانک های نمونه خون بند ناف نوزادان و سایر آرشیوهای بیولوژی کاربردهای وسیعی دارند. کراتیوتیوب های لب ویر (Labware) با تغییر رنگ درب و یا رینگ روی درپوش کار تفکیک نمونه ها را با سهولت مورد نظر تکنسین های آزمایشگاهی را تامین نمی نماید.

پیشنهاد بررسی : لامل 32*24فولدر لام مقواییسر سمپلر زرد اپندورفلوپ پلاستیکی استریللام آزمایشگاهی 7109 _ یک سر رنگی سفیدلام آزمایشگاهی 7101 رودهلامل 20*20 Foil Packلام آزمایشگاهی 7102لام آزمایشگاهی 7105لامل 22*22 Super whiteقیف شیشه ای سادهبشر بلند با لبه ریزشارلن مایر دهانه تنگارلن مایر دهانه گشادبالن ته صافبالن ژوژه کلاس Aبالن کجل دارقیف دکانتور شیر دارپیکنومتر کالیبرهلامل Foil Packلامل Super whiteلامل Foil packلامل Foil packسر سمپلر آبی مدل اپندورفسر سمپلر سفیددرب لوله آزمایشلامل 24*24کرایو تیوپ 1.8